Postojna open 2022, Postojna 29.5.2022

Napovednik